REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW W OBIEKCIE  PLAY PARK ZWANY DALEJ „REGULAMINEM

Niniejszy Regulamin reguluje zasady zakupu i korzystania z voucherów oferowanych przez Morida sp.z.o.o sp.k. w obiekcie sportowo – rekreacyjnym, tj. Play Park w Koszalinie.

DEFINICJE

 1. Używanym w niniejszym Regulaminie sformułowaniom nadaje się następujące brzmienie:
  a) „Voucher” – imienna karta legitymująca, upoważniająca do skorzystania usług w obiekcie Play Park przez czas określony zależny od wartości zakupionego Voucher.
  b) „Posiadacz Vouchera ” – osoba, na którą został wydany Voucher, której dane widnieją na Voucherze.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin jest częścią Regulaminu Ogólnego obiektu Play Park (zwanego dalej „Regulaminem Ogólnym”)
 2. Zakup Vouchera jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego.

SPRZEDAŻ VOUCHERÓW

 1. Sprzedaż Voucherów odbywa się w kasie obiektu Play Park, znajdującej się w Recepcji.
  Wykorzystanie wartości Vouchera odbywa się według cen wskazanych w aktualnie obowiązującym cenniku. Cennik dostępny jest w recepcji obiektu Play Park  oraz na stronie www.playpark.pl/cennik.
 2. Zapłaty można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w kasie obiektu Play Park.
 3. Zakupiony lub niewykorzystany Vouchera nie podlega wymianie na gotówkę.
 4. Przy zakupie Vouchera nie stosuje się innych promocji, aktualnie obowiązujących w obiekcie Play Park.
 5. Voucher wydawane są na 30 dni.
 6. Posiadacz Vouchera jest uprawniony do korzystania z usług Play Park w dniach i godzinach jego otwarcia. Informację o dniach i godzinach otwarcia obiektu Play Park znaleźć można bezpośrednio w obiekcie, jak i na stronie internetowej www.playpark.pl. Informacja o godzinach otwarcia udzielana jest też telefonicznie.
 7. Zakupiony Voucher po zatwierdzeniu transakcji nie podlega zwrotowi.
 8. Voucher upoważnia do korzystania z usług w obiekcie Play Park.
 9. Nabycie Vouchera nie oznacza rezerwacji miejsca w obiekcie Play Park oraz nie uprawnia do wstępu poza kolejnością
 10. W przypadku niewykorzystania Vouchera przez posiadacza w przewidzianym okresie jego cena nie podlega zwrotowi.

ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

 1. Czas trwania pobytu w obiekcie Play Park uzależniony jest od wartości  zakupionego Vouchera
 2. W przypadku przekroczenia czasu, określonego w Voucherze, okaziciel zobowiązany jest dokonać dopłaty w Kasie, zgodnie z obowiązującym w obiekcie Play Park cennikiem
 3. Z Vouchera może korzystać wyłącznie osoba, która wskazana jest na Vouchera, jako jego posiadacz.
 4. Przy wejściu należy okazać Vouchera pracownikowi recepcji. Pracownik Recepcji jest uprawniony do zażądania okazania dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych posiadacza Vouchera.
 5. Na Voucherze określony jest termin jego ważności. Termin ważności Vouchera można także sprawdzić w Recepcji Play Park.
 6. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach prowadzonych w grupach, pierwszeństwo przysługuje osobom z Vouchera. W przypadku spóźnienia na zajęcia, Play Park nie gwarantuje miejsca w grupie i możliwości uczestnictwa w zajęciach.

Z uwagi na fakt, iż Park nie określa w karnecie konkretnych dat i godzin, w których jego posiadacz może skorzystać z usług (zastrzega jedynie okres) Park informuje, że może odmówić wpuszczenia posiadacza karnetu, jeżeli korzystanie z Parku w danym momencie jest niemożliwe z przyczyn bezpieczeństwa (w tym przede wszystkim ilości osób korzystających w danym możliwości z usług lub gdy stan posiadacza wyłącza bezpieczne korzystanie z usług).

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY.