REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW W OBIEKCIE  PLAY PARK ZWANY DALEJ „REGULAMINEM

Niniejszy Regulamin reguluje zasady zakupu i korzystania z Karnetów oferowanych przez Morida sp.z.o.o sp.k. w obiekcie sportowo – rekreacyjnym, tj. Play Park w Koszalinie.

DEFINICJE

 1. Używanym w niniejszym Regulaminie sformułowaniom nadaje się następujące brzmienie:
  a) „Karnet” – imienna karta legitymująca, upoważniająca do skorzystania usług w obiekcie
  Play Park  przez czas określony zależny od rodzaju zakupionego Karnetu.
  b) „Posiadacz karnetu” – osoba, na którą został wydany Karnet, której dane widnieją na Karnecie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin jest częścią Regulaminu Ogólnego obiektu Play Park (zwanego dalej „Regulaminem Ogólnym”)
 1. Zakup Karnetu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego.

SPRZEDAŻ KARNETÓW

 1. Sprzedaż Karnetów odbywa się w kasie obiektu Play Park, znajdującej się w Recepcji, według cen wskazanych w aktualnie obowiązującym cenniku. Cennik dostępny jest w recepcji obiektu Play Park oraz na stronie www.playpark.pl/cennik.
 2. Zapłaty można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w kasie obiektu Play Park.
 3. Zakupiony lub niewykorzystany karnet nie podlega wymianie na gotówkę.
 4. Przy zakupie Karnetu nie stosuje się innych promocji, aktualnie obowiązujących w obiekcie Play Park.
 5. Karnety wydawane są na 30 lub 60 dni.
 6. Posiadacz Karnetu jest uprawniony do korzystania z usług Play Park w dniach i godzinach jego otwarcia. Informację o dniach i godzinach otwarcia obiektu Play Park znaleźć można bezpośrednio w obiekcie, jak i na stronie internetowej www.playpark.pl. Informacja o godzinach otwarcia udzielana jest też telefonicznie.
 7. Zakupiony Karnet po zatwierdzeniu transakcji nie podlega zwrotowi.
 8. Karnet upoważnia do korzystania z usług tylko nim objętych. W przypadku chęci skorzystania z usługi nieobjętej Karnetem należy dokonać zapłaty za usługę zgodnie z obowiązującym w obiekcie Play Park cennikiem usług.
 9. W przypadku niewykorzystania karnetu przez posiadacza w przewidzianym okresie jego cena nie podlega zwrotowi.

ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETU

 1. Z Karnetu może korzystać wyłącznie osoba, która wskazana jest na Karnecie, jako jego posiadacz.
 2. Przy wejściu należy okazać Karnet pracownikowi recepcji. Pracownik Recepcji jest uprawniony do zażądania okazania dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych posiadacza Karnetu.
 3. Na Karnecie określony jest termin jego ważności. Termin ważności Karnetu można także sprawdzić w Recepcji Play Park.
 4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach prowadzonych w grupach, pierwszeństwo przysługuje osobom z Karnetami. W przypadku spóźnienia na zajęcia, Play Park nie gwarantuje miejsca w grupie i możliwości uczestnictwa w zajęciach.

Z uwagi na fakt, iż Park nie określa w karnecie konkretnych dat i godzin, w których jego posiadacz może skorzystać z usług (zastrzega jedynie okres) Park informuje, że może odmówić wpuszczenia posiadacza karnetu, jeżeli korzystanie z Parku w danym momencie jest niemożliwe z przyczyn bezpieczeństwa (w tym przede wszystkim ilości osób korzystających w danym możliwości z usług lub gdy stan posiadacza wyłącza bezpieczne korzystanie z usług).

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY.